Funkcionalnosti aplikacije:

Oblak android mobilna aplikacija za e-prijavu gostiju i e-fiskalizaciju je brza, efikasna, intuitivna i izuzetno jednostavna za korišćenje. U nastavku je pregled glavnih funkcionalnosti aplikacije:

iphone Image

Online registraciju gostiju

Online registracija gostiju (turista) u RB90 sistem Ministarstva Unutrašnjih Poslova jednostavnim skeniranjem lične karte/pasoša vašeg gosta ili jednostavnim učitavanjem fotografije lične karte/pasoša vašeg gosta.

Kreiranje i elektronska fiskalizacija računa

Kreiranje i elektronska fiskalizacija računa koje izdajete vašim gostima.

Automatizovani obračun boravišne takse

Aplikacija ima mogućnost automatizovasnog obračuna boravišne takse za zadati period.

Korišćenje vašeg mobilnog telefona kao POS terminala

Vaš mobilni telefon možete koristit kao POS terminal za prihvatanje kartičnih plaćanja vaših gostiju.

Razne vrste izvještaja

Izvještaji o ostvarenom prometu, liste svih prijavljenih gostiju itd.

Aplikacija

Detaljni prikaz aplikacije:

Pogledajte video

Pogledajte video koji prikazuje proceduru elektronske prijave gostiju i elektronske fiskalizaije (izdavanje računa) u aplikaciji Oblak.

Komplentna procedura je izuzetno brza i jednostavna.


Najčešće postavljena pitanja

Za korišćenje aplikacije potreban vam je samo vaš android mobilni telefon.
Aplikaciju jednostavno preuzimate sa “Google Play” store-a. Naziv aplikacije na “Google Play” store-u je “registracija boravka”
Za korišćenje aplikacije neophodno je da posjedujete:
a) elektronski sertifikat (sertifikat se kupuje u Pošti CG, košta 30 eura i važi 3 godine)
b) važeće Rješenje o upisu u Centralni turistički registar, izdato od strane opštine u kojoj se vaš objekat za izdavanje smještaja nalazi.
Ukoliko želite da aplikaciju koristite za svrhe izdavanja računa vašim gostima, potrebno je da našoj kompaniji emailom dostavite popunjen zahtjev za aktiviranje usluga e-fiskalizacije sa podacima o vašem smještajnom objektu.
Ukoliko želite da aplikaciju koristite za svrhe e-prijave gostiju MUP-u, neophodno je da MUP-u pošaljete email zahtjev za aktivaciju MUP-ovog RB90 servisa za elektronsku prijavu gostiju. Pružamo vam svu potrebnu savjetodavnu pomoć u vezi sa navedenim. Nakon sto vam RB90 servis kod MUP-a bude aktiviran, aplikaciju je moguće koristiti za svrhe e-prijave gostiju na RB90 sistem.
Fiskalizovane račune možete direktno iz aplikacije poslati na email vašeg gosta. Potvrdu o prijavi gosta možete takođe direktno iz aplikacije poslati na email vašeg gosta.
Aktivacija korisnickog naloga, obuka i podrska za svo vrijeme korišćenja aplikacije su potpuno besplatni.
Mjesečna licenca za korišćenje aplikacije iznosi:
a) 20 EUR za fizička lica
b) 30 EUR za preduzetnike i pravna lica
Mjesečna licenca za korišćenje aplikacije plaća se samo u onim mjesecima u kojima aplikaciju koristite (kada kroz aplikaciju prijavljujete goste i/ili izdajete račune). U mjesecima u kojima aplikaciju ne koristite ne postoji ni obaveza placanja mjesečne licence. Faktura za mjesečno korišćenje aplikacije dostavlja se na vas email po zavrsenom mjesecu na koji se faktura odnosi.
Ne postoji ugovorna obaveza sa našom kompanijom, a u vezi sa korišćenjem aplikacije. Ukoliko u bilo kom trenutnku, iz bilo kog razloga, želite privremeno ili trajno da prekinete sa korišćenjem aplikacije, potpuno ste slobodni to da uradite, bez bilo kakvih obaveza s tim prekidom u vezi prema našoj kompaniji.

KONTAKTIRAJTE NAS